Mereu printre studenti
Joi, 23 Iunie 2022 08:31

ANUNȚ IMPORTANT!

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită in continuare A.S.F.) avertizează că, în ultima perioadă, au fost active la nivelul pieței de asigurări din România, cu precădere pe clasa 15 de

asigurări - Garanții, mai multe entități care nu sunt autorizate să desfașoare activitate de asigurare.

Societățile de asigurare supravegheate de A.S.F, care au dreptul sa desfășoare activitate de asigurare pe teritoriul României pot fi consultate în cadrul REGISTRULUI SOCIETĂȚILOR DE ASIGURARE, care conține inclusiv informații în legătură cu clasele de asigurare ce pot fi practicate de către acestea. Acest registru poate fi consultat la următoarea pagină de internet:

https://www.asfromania.ro/app.php/ro/a/1542/asigurători-si-intermediari-princinali

Entitățile notificate care au dreptul să desfășoare activitate de asigurare pe teritoriul României prin intermediul libertății de a presta servicii sau în baza dreptului de stabilire precum și informații suplimentare inclusiv cu privire la clasele de asigurări, pot fi identificate în cadrul REGISTRULUI ASIGURĂTORILOR ȘI INTERMEDIARILOR DIN SEE ce poate fì consultat la urmatoarea pagină de internet:

https://www.asfromania.ro/ro/a/1737/asiguratori-si-intermediari-din-see

A.S.F. informează în acest context că societatea TCS Insurance Company Of Ireland dac, înscrisă în cadrul Registrului, nu a emis până în prezent polițe pe teritoriul României. Prin urmare, vă atenționăm să analizați cu mare atenție legalitatea activităților de intermediere în asigurare, derulate în numele acestei societăți în România, inclusiv prin intermediul unor parteneriate cu alte entități.

Din acest motiv, vă recomandăm ca, înainte de încheierea unor contracte/polițe de asigurare, să verificați dacă:

-societățile de asigurare care urmează să emită polițele de asigurare, precum și intermediarii implicați în activitatea de distribuție se regăsesc în Registrul public A.S.F.;

-ofertele primite sunt autentice si valide, prin contactarea directă a societăților de asigurare implicate folosind informațiile de contact oficiale ale acestor entități. De asemenea, atenție sporită trebuie acordată verificării calității persoanelor care intermediază sau recomandă folosirea produselor de asigurare respective și dacă acestea reprezintă entități înscrise în cadrul Registrelor publice ale A.S.F. Identitatea și calitatea acestor persoane poate fi deasemenea verificată prin contactarea directă a entităților autorizate, la adresa oficială a acestora.

Conform prevederilor legale (art. 12 din Legea n. 236/2018 privind distribuția de asigurări) este necesar să solicitați in mod expres societăților de asigurare și intermediarilor ca înainte de încheierea unui contract de asigurare să vă prezinte, în timp util, următoarele informații: identitatea si adresa acestora; calitatea de intermediar sau de asigurator deținută, după caz; registrul în care sunt înscriși și modalitățile prin care se poate verifica acest lucru.

Dacă identificați societăți de asigurare și/sau brokeri prin intermediul cărora primiți oferta, care nu se regăsesc în registrele publice menționate anterior, vă recomandăm să sesizați cât mai rapid A.S.F. și să furnizați informații privitoare la societatea de asigurare, intermediarul prin care a fost primită oferta, precum și orice documente disponibile primite de la aceștia.

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.