Mereu printre studenti
Luni, 20 Iulie 2020 08:56

„Hai la școală!” – Proiect pentru prevenirea abandonului școlar al copiilor din grupuri defavorizate, derulat de ISJ Dolj

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN Dolj, având calitatea de membru 2/partener 2, şi ASOCIAŢIA „VASILIADA”, ca Lider parteneriat/partener 1 implementează, în perioada 2018 – 2021, Proiectul „Hai la școală!”, pentru prevenirea abandonului școlar al copiilor din grupuri defavorizate. Sunt mai multe obiective de atins, iar rezultatele obţinute până acum sunt semnificative.

Îmbunătățirea accesului și participării la educației ale elevilor din mediul rural, din familii dezavantajate socio-economic, din comunitatea romă și a celor cu dificultăți de adaptare socio-școlară, prin furnizarea de sprijin unităților de învățământ preuniversitar în vederea creșterii calității ofertelor educaționale și asigurarea de servicii specifice de suport educațional elevilor din aceste grupuri dezavantajate, constuie principala ţintă a programului. „Obiectivul proiectului contribuie la asigurarea egalității de şanse și a accesului la educație de calitate pentru 400 de elevi din grupuri dezavantajate: din mediul rural, din comunitatea romă, cu dificultăți de adaptare socio-şcolară, iar rezultatele nu se lasă aşteptate”, a precizat profesor Iuliana Gheorghe, inspector pentru învăţământul special şi special integrat şi disciplina Religie, în cadrul ISJ Dolj, coordonator al proiectului, din partea instituţiei pe care o reprezintă.

Dacă vorbim de rezultatele care trebuie obţinute, acestea trebuie prezentate şi nu sunt deloc de neluat în seamă: Furnizarea serviciilor de asistență, orientare, consiliere și sprijin pentru elevii cu dificultăți de adaptare socio-scolară, din mediul rural, proveniți din familii dezavantajate și din comunitatea romă în cadrul celor cinci centre de zi pentru copii aflați în dificultate din București, Curtea de Argeș, Craiova, Lipovu și Filiași; dobândirea și dezvoltarea competențelor care să asigure integrare optimă școlară, participarea la procesul educațional formal, îmbunătățirea performanțelor școlare pentru elevii din grupuri vulnerabile: număr elevi care au beneficiat de servicii de orientare și consiliere, peste 80% dintre elevii au beneficiat de servicii de orientare și consiliere, și-au îmbunătățit performanțele școlare, au participat activ la orele de curs şi și-au îmbunătățit capacitatea de comunicare și relaționare; furnizarea activităților extracurriculare conform Programei Educaționale pentru Activități Extracurriculare (PEAE) elaborată în cadrul proiectului; dezvoltarea competențelor cheie care să faciliteze adaptarea la o societate a cunoașterii și incluziunea socială a elevilor din grupurile defavorizate menționate: dobândirea de competenţe privind utilizarea TIC, necesare dezvoltării personale, formării profesionale și pregătirii integrării pe piața muncii; Dezvoltarea spiritului antreprenorial și dobândirea de competențe antreprenoriale care să faciliteze tranziția elevilor la formarea profesională și accesul pe piața muncii. La acestea, se adaugă îmbunătățirea atitudinii părinților față de rolul și importanța educației școlare în viața copiilor lor și dobândirea capacităților necesare implicării lor active în susținerea copiilor în cadrul procesului educațonal; Dezvoltarea competențelor pentru toate categoriile de personal implicate în furnizarea de servicii alternative în educație; acordarea de sprijin financiar elevilor, pentru asigurarea accesului acestora la educație și continuarea studiilor; asigurarea dotărilor corespunzătoare desfășurării activităților prevăzute: achizitionarea a cinci laptopuri, cinci videoproiectoare, cinci ecrane pentru videoproiector, cinci table interactive, cinci imprimante color, trei camere video, cinci karaoke sistem complet cu videoproiector, cinci microscoape digitale portabile, trei aparate foto. De asemenea, trebuie menţionate: acordarea subvenției pentru fiecare din cei 400 de elevi din grupul țintă; tipărirea și distribuirea a 1.000 de pliante si 30 afișe de mediatizare proiect; tipărirea a 1.000 de exemplare din Programa Educațională pentru Activități Extracurriculare și distribuirea lor în cel putin 12 unități școlare.

Multe realizări, până în prezent

Ce s-a realizat până acum, nu este lipsit de importanţă. Astfel, au fost elaborate două metodologii de educație incluzivă: cea privind privind îmbunătățirea calității educației în învățământul de masă pentru copii cu risc, respectiv cea privind îmbunătățirea călității educației în învățâmântul special pentru copii cu deficiențe de auz și vorbire. Totodată, s-a realizat diseminarea metodologiilor către cadrele didactice din școlile țintă : Selecția grupului țintă s-a desfășurat pe toată perioada raportată, fiind înscriși în proiect: copii, elevi, participanți program „A doua şansă”, cadre didactice și părinți. În cadrul Programului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi a personalului de sprijin a fost desfășurat cursul de Educație creativă, absolvind un un număr de 56 de cadre didactice. Iată şi activităţile desfăşurate: „Gradiniță prietenoasă” – educație creativă pentru antepreșcolari și preșcolari s-a desfășurat pe parcursul anului școlar 2018 – 2019 în următoarele școli: Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” din Lipovu, având ca grup țintă antepreșcolari și preșcolari, fiind amenajate și dotate două de săli de clasă; Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” din Craiova – a fost amenajată și dotată o sală de clasă pentru preșcolari; Școala Gimnazială din Cerăt – a fost amenajată și dotată o sală de clasă pentru preșcolari; „Școala dupa scoală” pentru elevii din ciclul primar s-a desfășurat în următoarele școli: Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” din Lipovu ; Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu”, din Craiova; Școala Gimnazială din Cerăt; Școala Gimnazială din Gângiova ; Școala Gimnazială Bratovoești. În şase din școlile partenere în proiect s-a desfășurat activitatea Educație remedială pentru elevii din ciclul gimnazial: Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” din Lipovu ; Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu”din Craiova; Școala Gimnazială din Cerăt, Școala Gimnazială din Gângiova , Școala Gimnazială din Bratovoești, Școala Profesională din Valea Stanciului. De asemenea, au fost şi alte activităţi: în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Sfântul Vasile” au avut loc sesiuni care au vizat îmbunătățirea performanțelor şcolare ale elevilor cu deficiențe de auz și vorbire, prin dezvoltarea abilitaților de comunicare verbală și prin participarea la atelierul de preprofesionalizare – croitorie, derulate în cadrul atelierului amenajat în incinta școlii; în cadrul Școlii Profesionale din Valea Stanciului s-au desfăşurat sesiuni de informare, consiliere şii orientare a carierei pentru elevii din învățământul profesional. Cu un număr de 30 de elevi, au fost efectuate vizite la diferiți agenți economici din Craiova, care au un domeniu de activitate asemănător cu cel studiat la școală, pentru a cunoaște atât beneficiile, cât și rigorile unui loc de muncă; serviciile de consiliere pentru copii si părinți, consiliere pentru copii cu deviații comportamentale și „Școala parinților” s-au desfășurat în şase din cele şapte școli partenere în proiect: Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” din Lipovu , Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” din Craiova, Școala Gimnazială din Cerăt; Școala Gimnazială din Gângiova , Școala Gimnazială din Bratovoești, Școala Profesională din Valea Stanciului. În acelaşi timp, a fost înființat Centrul de educație interculturală și nondiscriminare în localitatea Lipovu, unde au loc zilnic activități menite sa promoveze traditiile, obiceiurile și cultura atât a persoanelor de etnie romă cât și a românilor cu situație economică precară, după cum a mai spus Iuliana Gheorghe.

Sursa : www.cvlpress.ro

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.