Mereu printre studenti
Vineri, 13 Martie 2020 11:51

A început sesiunea de acordare a burselor şi premiilor Brătianu

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ministerul Culturii a lansat sesiunea de acordare a Burselor și premiilor Brătianu, pentru promovarea valorilor culturale contemporane din România și stimularea valorificării acestora, sprijinirea tinerilor artiști și sprijinirea oamenilor de cultură din România, premierea personalităților din domeniile cultură scrisă, teatru, cinematografie, muzică, arte vizuale, inclusiv monumente de for public.

Premiile Brătianu se acordă persoanelor fizice pentru o realizare de excepție a unui proiect, eveniment sau a unei lucrări, indiferent de tehnica de realizare, cu efect conceptual și educativ major, plastic și estetic, în plan național și/sau de interes internațional, cu încadrarea în cuantumul sumelor alocate cu această destinație. Premiile Brătianu se acordă în urma nominalizărilor și propunerilor uniunilor de creație, recunoscute de lege, și a asociațiilor și fundațiilor din domeniile menționate.

Suma alocată pentru finanţarea proiectelor și a personalităților din cadrul sesiunii de acordare a Burselor și premiilor Brătianu este de 195.000 lei. Se vor acorda cinci premii și zece burse. Premiul este în valoare de 15.000 lei, iar bursa este în valoare de 12.000 lei.

Dosarele cu nominalizările pentru obținerea unui premiu se depun la Registratura Ministerului Culturii. Registratura transmite dosarele cu nominalizări secretariatului administrativ.  Dosarul de nominalizare pentru obținerea unui premiu va conține următoarele documente:

a. Adresa de înaintare a dosarului de nominalizare care cuprinde numele persoanei fizice, datele de identificare, domeniul pentru care este propusă;

b. Prezentarea persoanei propuse și a carierei, arătând meritele acesteia;

c. Argumentarea care a stat la baza propunerii.

Dosarele pot fi depuse în format fizic, în plic închis, la Registratura Generală a Ministerului Culturii, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti – pentru Direcţia Cultură Scrisă și Creație Contemporană, cu menţiunea Bursele și premiile Brătianu sau prin poştă, în plic închis, cu confirmare de primire. Data limită pentru transmiterea dosarului de participare, indiferent de modalitatea aleasă, este 10 aprilie 2020.

Bursele Brătianu se acordă în baza dosarului depus de către solicitant. Pentru fiecare domeniu, se acordă câte două burse pentru absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și pentru persoane care urmează cursuri în domeniu în cadrul unei instituții de învățământ superior.

Care sunt condițiile de înscriere la concursul pentru acordarea burselor?

a. Sunt cetățeni români cu domiciliul stabil în România;

b. Sunt absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă sau care urmează cursuri în domeniu în cadrul unei instituții de învățământ superior;

c. Au vârsta sub 35 de ani în momentul depunerii documentației;

d. Proiectul depus se desfășoară în România.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente redactate în limba română:

a. Formular-tip de înscriere la concurs;

b. Curriculum vitae;

c. Copie carte de identitate;

d. Copie acte de studii;

e. Proiect de cercetare și/sau creație artistică și/sau activare socială;

f. Un calendar de lucru/grafic de realizare;

g. Lista de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor); lista de cărți publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției) și/sau traduceri de carte, în calitate de unic autor sau coautor; se anexează copii ale lucrărilor reprezentative. În domeniul artistic se vor asimila activitățile specifice; se anexează lucrări reprezentative privind activitățile științifice/artistice; în domeniul artelor vizuale, se vor asimila activitățile specifice; se anexează proiecte/lucrări/expoziții privind activități în domeniul respectiv;

h. Dosar de presă/recenzii;

Înscrierea candidaților la concursul național se realizează prin întocmirea și depunerea unui dosar de candidatură. Proiectul depus trebuie să se desfășoare în intervalul 25 mai-20 noiembrie 2020.

Dosarele pot fi depuse în format fizic, în plic închis, la Registratura Generală a Ministerului Culturii, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti – pentru Direcţia Cultură Scrisă și Creație Contemporană, cu menţiunea Bursele și premiile Brătianu sau prin poştă, în plic închis, cu confirmare de primire. Data limită pentru transmiterea dosarului de participare, indiferent de modalitatea aleasă, este 10 aprilie 2020.

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul sesiunii de acordare a Burselor și premiilor Brătianu, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc pe site-ul oficial al instituției.

CALENDARUL  sesiunii de acordare a Burselor și premiilor Brătianu

  • 9 martie – 10 aprilie 2020 – Perioada de depunere a nominalizărilor și propunerilor pentru Premiile Brătianu, Perioada de depunere a dosarelor pentru Bursele Brătianu
  • 14 martie – 21 aprilie – Perioada de selecţie administrativă a dosarelor pentru Bursele Brătianu, Perioada de selecţie administrativă a dosarelor privind nominalizările și propunerile pentru Premiile Brătianu și completarea acestora, acolo unde este necesar
  • 22 martie – 29 aprilie – Perioada de  evaluare  a dosarelor pentru Bursele Brătianu, Perioada de  evaluare  a propunerilor și nominalizărilor pentru Premiile Brătianu
  • 30 aprilie 2020 – Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii, www.cultura.ro, a dosarelor evaluate
  • 4 – 8 mai 2020 – Perioada de depunere a contestaţiilor
  • 11 – 13 mai 2020 – Perioada de soluţionare a contestaţiilor
  • 14 mai 2020 – Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii a rezultatelor finale
  • 15 – 25 mai 2020 – Semnarea contractelor cu beneficiarii Burselor Brătianu

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.