Mereu printre studenti
Sâmbătă, 14 Aprilie 2018 09:39

Colocviul doctoral național "Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară"

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Școala doctorală „Alexandru Piru” de la Facultatea de Litere a Universității din Craiova are deosebita plăcere de a vă invita sâmbătă, 21 aprilie 2018ora 9, la a doua ediție a Colocviului doctoral național Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară.

Manifestarea științifică se adresează tinerilor doctoranzi din toate universitățile din țară pe care îi invităm la Universitatea din Craiova pentru un schimb intelectual real și fructuos care să îi ajute în demersul lor de cercetare doctorală.

Deschiderea oficială a manifestării științifice are loc sâmbătă, 21 aprilie, ora 9 în Aula Regele  Mihai a Universității din Craiova.  Cu  această  ocazie  va avea loc și lansarea volumului Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară. Actele Colocviului   național   al   Școlii   doctorale

Alexandru   Piru”,   Craiova   2017,   editori Oana BĂLUICĂ și Cristiana TEODORESCU, publicat la Editura Universitaria în cadrul noii colecții Studia doctoralia coordonate de IPS Prof.univ.dr. Irineu Ion POPA, Director al CSUD – IOSUD, Universitatea din Craiova.

Comitetul  de  organizare  a  acestei

manifestări științifice este format din studenți doctoranzi, dinamici și foarte implicați în activitatea Școlii doctorale „Alexandru Piru” de la Facultatea de Litere: Drd. Oana BĂLUICĂ, Drd. Iuliana BOBOREL, Drd. Ionela Matilda BREAZU, Drd. Sofia Lavinia CERCEL, Drd. Daniela CHILOM, Drd. Violeta ENACHE, Drd. Marinică ȘCHIOPU.

Școala doctorală « Alexandru Piru » de la Facultatea de Litere a Universității din

Craiova  își  respectă  promisiunea  de  a  organiza  anual  o  manifestare  științifică  dedicată

doctoranzilor, în care ei să fie actorii principali, de la organizarea evenimentului până la publicarea actelor. Și aceasta pentru că avem convingerea că doctoranzii noștri au capacitatea de inițiativă, de organizare și de gestionare a unui asemenea eveniment științific de anvergură națională. Școala doctorală nu (mai) trebuie să însemne un cadru în care accentul să fie pus numai pe dobândirea competențelor de cercetare științifică, ci trebuie să devină un spațiu de formare a competențelor transversale și de afirmare a spiritului critic și de ințiativă al tinerilor cercetători. Suntem convinși că numai prin implicarea activă a studenților doctoranzi, prin parteneriatul real dintre conducătorul de doctorat și tânărul « învățăcel » vom reuși să punem bazele  unei  școli  « vii » ;  dinamice  și  eficiente  pentru  formarea  adevăraților  cercetători autonomi și performanți.

La Colocviul Școlii doctorale „Alexandru Piru” Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară s-a înscris un număr record de 90 de tineri doctoranzi de la toate universitățile din țară, comunicările fiind prezentate în limbile română, franceză, engleză, italiană și germană.

Colocviul este organizat în unsprezece secțiuni: Limbă și literatură franceză, Lingvistică engleză, Literatură engleză, Literatură română, Limbă română, Antropologie și studii culturale.

Sursa. www.ucv.ro

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.