Imprimă această pagină
Joi, 26 Noiembrie 2020 08:17

Despre metode avansate pentru agricultură

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Astăzi, la Universitatea din Craiova, Facultatea de Agronomie, organizează Simpozionul internațional „AGRICULTURA DURABILĂ – AGRICULTURA VIITORULUI“,  Ediția a XVI-a în parteneriat cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Agricultură și Industrie, Universitatea „ANGEL KANCHEV" din Ruse și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București - INMA București.

Simpozionul este un prilej pentru schimburi de idei, informaţii şi concepte în domeniul ştiinţelor agricole, silvice, alimentelor şi măsurătorilor cadastrale, al biotehnologiilor şi al altor domenii conexe.

Tema particulară a conferinței: „Metode avansate pentru  agricultură, silvicultură, cadastru și știința alimentului sustenabile“.

Scopul conferinței este de a prezenta şi promova cele mai noi rezultate ale cercetării, dezvoltării şi inovării în diversele domenii ale ştiinţelor vieţii şi de a încuraja crearea unor entități naționale și europene de cercetare de excelenţă.

Cea de-a 16-a ediţie a simpozionului este organizată sub patronajul Ministerului Educaţiei și Cercetării şi al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe IONESCU ŞIŞEŞTI“.

În cadrul acestei manifestări ştiinţifice internaţionale vor fi abordate subiecte de actualitate din domeniul agriculturii, dar și domeniilor conexe, structurate pe patru secţiuni:

  • Grupul de lucru 1: Cultivarea plantelor și tehnologii de creștere a animalelor;
  • Grupul de lucru 2: Științele solului; 
  • Grupul de lucru 3: Discipline fundamentale,mediu șibiotehnologii;
  • Grupul de lucru 4: Măsurători terestre, management, mecanizarea agriculturii.

Conferința are loc ON-LINE prin intermediul platformei CISCO Webex.

Ultima modificare Joi, 26 Noiembrie 2020 08:20